۶۳- علل گیاه خوار بودن انسان

سبد میوه و سبزیجات

ساختمان بدن انسان بیشتر با گیاه خواری سازگار دارد تا با گوشت خواری، در این جا به برخی از ویژگی جسمی و روحی انسان اشاره می کنیم.

دندان ها : اگر دندان های انسان را بررسی کنیم، در مییابیم که نوع دندان او با دندان های حیوانات گوشت خوار متفاوت است. حیوانات دارای دندان نیش بلندی هستند، در حالی که انسان چنین نیست.

معده : عموما” معده ی حیوانات گوشت خوار از اسیدیته ی بالایی بر خوردار است و این به خاطر آن است که هضم گوشت، نیاز به اسید فراوان دارد، در حالی که چنین نیست.

خوی و خصلت انسان : معمولا” انسان ها از خوی و خصلت آرامی بر خوردارند،  ولی حیوانات گوشتخوار عموما” وحشی، درنده خو و مهاجم اند. به همین دلیل افرادی که زیاد گوشت مصرف می کنند، به مرور زمان دچار چنین رفتاری می شوند.

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.