۸۵- مضرات آب یخ

 

آب یخ

آب یخ و آب تگرگ و برف، برای اشخاصی که گرم مزاج، قوی البنیه که مزاج دموی دارند و عضلات درشت دارند را مفید است ( این افراد کم هستند)

اما آب بسیار سرد خصوصاً آب یخ و برف و یا آبی که در آن یخ انداخته باشند بسیار مضر است بوعلی می گوید اگر این آب ضرر خودش را در جوانی به تو نزند در پیری حتماً ضربه خود را به تو خواهد زد .

چون خاموش کننده حرارت غریزی است و مضعف عصب و باعث انسداد و سردرد، سرد و برای سینه و روده ها و معده مضر و باعث سرماخوردگی و استسقا و استرخا ( مستی ) و رعشه و ترهل و قولنج و ضعف قوه جنسی و امثال اینهاست خصوصاً اکثراً در بی وقت خوردن آن.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.